Anna inspirert kyse | Anna inspired bonnet

Kyse inspirert av Anna i Frost
Kyse inspirert av Anna i Frost| Bonnet inspiered by Anna i Frozen

Frost var en fantastisk film, som virkelig har slått ann hos mange barn. Deriblandt min lille niese på 2 år.

Tante har derfor mottatt ønske om en kyse inspirert av Anna sin lue. Dermed  var det bare å skride til verket. Heldigvis er ikke en kyse så vanskelig å lage.

Du trenger å ta mål av bakhodet på barnet. Mål høyde fra nakken til toppen av hodet, bredden på bakhodet og lengden fra bakhodet til pannen.

Tegn et mønster ved hjelp av målene du tok av bakhodet. Dette blir kysens bakstykke. Mål så rundt bakstykket, og du får lengden på neste mønsterdel, bredden på denne delen er dem bredden du vil ha fra bakhodet frem mot pannen.

Mønster til kyse | pattern for bonnet
Mønster til kyse | pattern for bonnet

Klipp ut de to delene, og sy dem sammen. Sett gjerne på et pyntebånd, og du har en fin kyse til en liten frøken.

Ferdig kyse 2
Kyse|Bonnet

———————————————————————————————————-

Frozen was a wonderful movie, which a lot of children  liked. Among them my little niece of 2 years.

Auntie has therefore received an order for a bonnet inspired by Anna‘s hat. Thus, I had to go to work. Fortunately is not hard to make a bonnet.

You need measure the child from the neck up till the top of the head.Then the length from the back head to the forehead.

Draw a pattern by using the measurements you took of the backhead. This is the bonnets back. Measure around the back piece, and you get the length of the next part of the pattern, the width of this section are the meassurment you want from the back of the head toward the forehead.

Cut the two pieces and sew them together. sew decoration,  and you have a nice bonnet for a little girl.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CommentLuv badge