DIY – spøkelses kostyme /DIY – ghost costume

Spøkelse

” jeg vil være spøkelse, mamma”

Halloween har kommet for å bli ser det ut som. Jeg plukket opp litt av Halloween da jeg var au-pair i USA som 19 åring. Men etter det har det jo bare ballet på seg her i Norge.

Barna våre har aldri gått “knask eller knep”, men vi har laget gresskarlykt i flere år nå. I år har også storebror blitt invitert på Halloween fest hos bestekompisen. De blir en gjeng, som skal spise pizza, gå “knask eller knep” og kose seg med godetri etterpå. Og ønsket fra gutten min var klart ” jeg vil være spøkelse, mamma”.

Ja, da gikk jeg gjennom stoffene jeg har liggende da, og fant en fin bit med hvit nervøs fløyel. Dermed var det bare å sette i gang.

Stoff til spøkelse

Slik gjorde jeg:

Stoffstykket mitt var ca. 2,30 m x 1,40 m.
Jeg brettet stoffet dobbelt
Så fikk jeg  storebor til å legge seg på stoffstykket, med hodet over bretten og armene ut.
Deretter klippet jeg til, slik at bredden på stoffet tilsvarte bredden på gutten med armene ut. Lengden ble fra skuldrene og ned til anklene (dette kan du klippe til etterhvert).
Nå måtte jeg klippe hull til hodet (pass på at hullet ikke blir for stort, vi fikk litt stort hull, men det fikset jeg ved å sy to store legg, et forann og et bak).

Hull i spøkelseskostyme

Jeg valgte å lage en hette/maske, slik at storebror kan ta av seg deler av kostymet når de skal spise. Jeg målte da omkretsen på hodet, og hvor lang jeg ville ha den. Så la jeg stoffet dobbelt, målte opp omkretsen + 10 cm. Midt på firkanten lagde jeg et merke og tegnet en bue, buen ble kopiert til motsatt side. Jeg satt da igjen med to “oversiezed” lue deler. Disse sydde jeg sammen. Storebror tok på seg hetten, og jeg merket av hvor øynene måtte ha hull, deretter klippet jeg hull til øynene og tegnet en sort ring rundt.

Hette til spøkelse

—————————————————————————————————————————

Halloween has come to Norway, it looks like. I picked up a bit of Halloween when I was an au-pair in the USA, I was 19 years old. After that, it‘s become more and more popular at here in Norway to celebrate Haloween.

Our kids have never gone “trick or treat“, but we‘ve made ​​pumpkin lantern for several years now. This year  big brother has been invited to a Halloween party at  his best friends house. They‘re going to eat pizza, go “trick or treating” and eat their treats afterwards. And the desire of my boy was clearl I want to be a ghost, mummy“.

So I went through the fabric I have , and found a nice bit of white velvet.

How I made it:

My fabric piece  was ca. 2.30 m x 1.40 m.
I folded the fabric in two
Then I told my boy to lie on the fabric piece, head over the fold, and his arms out.
Then I cut the width of the fabric corresponding to the width of the boy with his arms out. The length from the shoulders down to the ankles (this can be adjusted later).
Now I had to cut a hole for the head (make sure the hole is not too big, we got a bit to big hole, but I fixed it by sewing two big pleads, in the front and the back).

I chose to make a hood / mask so that big brother can take off parts of the costume when they eat. I measured the head, and how long I wanted it. Then I laued teh  fabric double, then I added 10cm to the measuerment from around the head. Mid front  I made a mark and drew a bow, the bow was copied to the opposite side. I was left alone with two oversiezed” hat parts. These I sewed together. Bigbrother put on his cap, and I marked where his eyes had to have holes, then I cut holes for the eyes and drew a black circle.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CommentLuv badge