Hobby bursdag | DIY birthday

Ferdigmalt hjortehode

Jeg har bursdag i dag, hurra for meg!

Litt barnslig glede over å ha bursdag, alltid spent på om mannen husker dagen og hva jeg ønsker meg. Han får massevis av hint, og jeg minner på både morsdag, valentin og bursdag. Februar blir en travel måned, men i år hadde jeg heldigvis ikke både morsdag og bursdag på samme dag, det har skjedd tidligere, og det synes jeg var litt kjedelig.

Våre tre små barn er ikke akkuratt lydløse når de skal overaske mamma med frokost, men det er jo gøy å høre på dem også. De spiser gjerne opp alt det de synes er godt, og hjelper villig til med å åpne gaver.

I år fikk jeg en stor gave, den så nesten ut som en pyramide.

Inni gaven ventet masse flotte hobbyredskaper 🙂 Og et hjortehode som bare ventet på å bli pyntet! Alt er kjøpt på panduro.

Hobbyverktøy
Innholdet i bursdaggaven min 🙂
Hjoretehode før maling
Hjortehode før malingen ble utført
hjorte hode males
Malingen har begynt

Etter frokost var det litt kjedelig å vente på at vi skulle vi dra på cafè, defor snakket vi om hvilke farge hjorte hodet skulle få. “Rosa” sa jeg, “JA” ropte lillesøster. “Vi maler nå!”

Og slik ble det, storebror, lillebror og lillesøster løp ut på kjøkkenet mens pappa fortet seg å legge på hobby duken. Jeg fant frem hobbylakken, og pensler. Gutta malte ivrig gullfarge på geviret, mens lillesøster klatet på rosa både her og der. Pappa og jeg måtte trå hjelpende til. Gutta ble raskt ferdig og løp vidre for å leke mens lillesøster og pappa malte og malte. Jeg fikk også hjelpe til. For en flott gave, noe som hele familien har vært med å sette sitt preg på 🙂

Hjorte hodet klart for tørking
Hjorte hodet klart for tørking

Pappa avsluttet med sin perfeksjonistiske hånd, alt måtte se perfekt ut, før denne gaven var klar til å henges på veggen.

Hodet fikk tørke mens vi var på cafè, og nå troner det på veggen, over familiefotoet.

Beste bursdag gaven!

———————————————————————————

It’s my birthday to day!I have a slightly childish joy on this day, and I’m always excited to see if my husband remembers the day. He gets lots of hints, and I remind him of Mother’s Day (wich we celabrate in february here in Norway), Valentine’s and my birthday. February is a busy month, but this year fortunately  dit not have both Mother’s Day and birthdaythe same day it has happened and I found that a little boring ( like to get some attention every now and again).

Our three young children are not verry silent when they try to surpise mom with breakfast, but it’s fun to listen them in the kitchen. They eat up everything they like, and  they willingly help to open gifts.

This year I got a great gift, it almost looked like a pyramid.

My birthdaygift was lots of great hobby gear 🙂 And a deer head just waiting to be decorated! Everything is bought at Panduro.After breakfast it was a little boring to wait , dad had promised us to go on a cafè, therfor we talked about which color the dear head would get. “Pink I said, “YES” cried little sister. We paint now!”

And so it was, big brother, little brother and little sister ran to  the kitchen while dad hurried to put on hobby tablecloth. I got the hobby paint and brushes. The boys painted the antlers in gold, while little sister splashed on pink here and there. Dad and I had to help to. The boys were quickly finished and ran  to play while little sister and dad painted and painted. I also got to help. What a great gift, something that the whole family has been putting it’s stamp on 🙂

Dad ended the project with his perfectionist hand, everything had to look perfect before this gift was ready to be hung on the wall.

The head was left to dry while we were on the cafè,  and now it sits on the wall, above the family photo.

Best birthday gift ever!

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CommentLuv badge