Kunst galleri hjemme – er det mulig da?

Galleri

Javist er det mulig å skape sitt eget lille kunst galleri i sitt eget hjem.

Jeg har jo tidligere skrevet om kunsten vi har kjøpt på loppemarked. Nå som vi endelig begynner å nærme oss ferdig utpakket i nyinflyttet hus (ok, vi har bodd her i 2 mnd. men det tar tid), har også endelig bilder begynt å komme opp på veggene.

Allerede før første spadetak var tatt, begynte jeg å planlegge hvor kunsten vår skulle henge. Jeg ville gjerne samle den, imotsetning til i leiligheten vår hvor den han litt rundt om kring, der det var plass rett og slett. Og en del fikk ikke plass på veggen engang, men lå innpakket under sengen vår.

Trappeløpet fra 1 til 2 etage så jeg for meg som et sted som kunne passe. Der var det hele tre vegger, og høyde under taket. Ingen vinduer, så lyssettingen er en utfordring.

Forrige helg begynte jeg å kommandrere pappa’n rundt med hammer og bildekroker. Jeg hadde en visjon. Uheldigvis kan ikke pappa’n se inn i hodet mitt, så han var litt i tvil på om dette var en god idè. Men etter litt diskusjon hammret han inn kroker mens jeg pekte. Og det ble supert fint!

Når vi nå står i 2 etage og ser ned trappeløpet kan vi se de fire årstidene tolket i hvert sitt maleri. Også har vi suplert med noen mindre bilder som også passer godt inn i temaet. Jeg er veldig fornøyd med at vi hadde tema da vi jaktet på bilder på loppemarked, for selv om de er i ulike rammer og litt ulike stiler henger de sammen likevel.

Og for å sprite opp har vi hengt opp en sikkelig kul taklampe i 2. etage. Den er en kontrast til de mer klassiske maleriene.

Alt i alt, vi er godt fornøyd med kunst kjøpt inn på loppemarked 🙂

—————————————————————————————————————————————-

English

Art gallery home – is it possible?

Yeah shown it is possible to create their own little art gallery in their own home.

I have previously written about the art we bought at flea market. Now that we are finally beginning to approach pre unpacked newcomers house (ok, we have lived here for 2 months. However it takes time), has finally begun to get pictures up on the walls.

Even before the first shovel roof was taken, I began to plan how our art would hang. I would like to collect it, contrary to the rules of our apartment where it hung slightly over the ship, where there was space simply. And some did not fit on the wall even but lay wrapped under our bed.

The stairway from 1 to 2 etage I imagined as a place that could fit. There was the wood walls and high ceilings. No windows, so the lighting is a challenge.

Last weekend I started kommandrere dad around with a hammer and picture hooks. I had a vision. Unfortunately, not dad look into my head, so he was a little in doubt if this was a good idea. But after some discussion he Hammra the hooks as I pointed out. And it was super nice!

Now that we are in 2 etage and looking down the stairway we can see the four seasons interpreted in their own painting. Also, we have supplemented with some smaller images that fit well into the theme. I am very pleased that we had the topic when we hunted for pictures on the flea market, because even though they are in different frames and slightly different styles they fit together anyway.

And to jazz up we hung up a proper cool lamp in the 2nd etage. It is a contrast to the more classical paintings.

All in all, we are very pleased with art bought at flea market 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CommentLuv badge