Redesign av en t-skjorte blir Anna inspirert kjole | redesign a t-shirt into an Anna inspired dress

Kjole inspirert av Anna sin kjole | Dress inspierede by Anna's dress
Kjole inspirert av Anna sin kjole | Dress inspierd by Anna’s dress

Som dere så i mitt forrige innlegg, laged jeg en “Anna kyse” til min niese. Men når man fyller 2 år må man jo få litt mer enn en kyse. Derfor har jeg redesginet en t-shirt, og fått en Anna inspirert kjole.

Jeg klippet av overdelen med ermer, da det var nederdelen av t-skjorten jeg skulle bruke. Dette skulle bli skjørtet på Anna kjolen. Til bård nederst på skjørtet klippet jeg ut et mønster fra en gammel chiffon bluse, dette aplikerte jeg på t-skjorten, og slik fikk jeg nedkanten på skjørtet.

Bord Anna kjole

Deretter brukte jeg en broderingsbord på sysmaksinen min til å lage blomsterstilker, som også er en del av inspirasjonen fra Anna sin kjole i filmen frost.

Selve blomsten er laget av sløyfebånd, som er brettet og sydd på den broderte stilken.

Overdelen av kjolen er laget av en restebit med jersey stoff. Jeg brukte mønsteret til en barne t-skjorte uten ermer. Halsringningen og ermhullene er kantet med skråbånd. Også har jeg brukt samme broderingsbord som på skjøretet, og laget samme sløyfebånd blomster.

Skjørtdelen var vid nok til å rynkes, så to rynketråder ble sydd inn i toppen av skjørtet. Etter at skjørtet var rynket sammen, ble overdel og underdel sydd sammen.

Og i løpet av en dag var en kjole inspirert av Anna klar.

—————————————————————————————

As you saw in my previous post, I made a “Anna bonnet”  for my niece. But when one fills two years you do have to get little more than a bonnet. Therefore I redesginet a T-shirt, and got an Anna inspired dress.

I cut off the top with sleeves, as it was the bottom of the t-shirt I’d use. This was to be the skirt of Anna’s dress. To decoration at the bottom of the skirt I cut out a pattern from an old chiffon blouse, this I appliqued to the t-shirt, and so I got the bottom edge of the skirt. Then I used an embroidery seam on sewingmachine to make flower stalks, which are also part of the inspiration from Anna’s dress in the movie Frozen.

The flower is made of ribbons, folded and sewn on the embroidery stalk.

The top of the dress is made of left over jersey fabric. I used the pattern to a child t-shirt without sleeves. The neckline  and armholes are edged with bias tape. Also, I’ve used the same embroidery as on the skirt, and made the same ribbons flowers.

The skirt portion was wide enough to wrinkling, so two crease seams was sewn into the top of the skirt. 

After the skirt was wrinkled together,  the top and bottom  got sewn together.

And in one day I had a dress inspired by Anna.

Anna kjole 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CommentLuv badge