Superhelt kappe

Superhelt kappe

Midt i pappesker og uferdige innredningsløsninger bare måtte jeg finne frem sybord og symaskin. Vår nevø fylte 4 år, og på ønskelisten sto; superhelt kappe!

Denne tanten (akkurat for denne anledningen er jeg tante og ikke mamma), var selvfølgelig innom leketøysbutikk i byen med stort utvalg innen utkledningsklær. Men ingen superhelt kappe. Altså var det bare å spore opp en eske med sytilbehør og stoffer, heldigvis fant jeg et flott rødt velour jersey stoff nesten på toppen i esken.

I ekspress fart, kvelden før bursdagsselskapet, ble superhelt kappen til. Den innehar nok litt ekstra rask superkraft, siden den ble til i en fei 🙂 Og bursdag gutten ble fornøyd, det var “akkurat slik jeg ønsket meg!” og slikt gleder et tante hjerte 🙂

Selve prossessen med å lage superhelt kappe er enkel, man tar en stoffbit, klipper den til i ønsket størrelse. Syr en sikzak kant rundt (kaster over), og bretter inn kanten på tre sider. På den fjerde (kortsiden) sys en løpegang, her trekker man gjennom et slikebånd (eller annen egnet snor), og vips så er kappen klar til superhelt action!

Ønsker man litt mer superhelt effekt, kan det aplikeres på kappen, jeg sydde på en stjerne.

PS: har man en egen pode i samme aldersgruppe, kan det være lurt å lage en ekstra, det gjorde jeg, og dermed har vi to superhelter i slekten 🙂

——————————————————————————————————————————————-

English:

Superhero cape

In the midst of cardboard boxes and unfinished interior solutions I just had to find the sewing table and sewing machine. Our nephew, turned 4 years, and on the wish list was; superhero cloak!

This aunt (just for this occasion, I’m not mom but aunt), were of course in town in the toy store with great variety in fancy dress clothes. But no superhero cape. So it was time to track down a box of sewing accessories and fabrics, luckily I found a great red velor jersey material almost on top of the box.

In lightning speed, the evening before the birthday party, the superhero cloak was created. It must hold some extra fast super power, since it was created in a hurry 🙂 And the birthday boy was happy, it was “just like I wanted!” and such statements warms an aunt heart 🙂

The process of making a superhero cape is simple, you take a piece of cloth, cut it to the desired size. Sew one sikzak border around (throwing over), and fold the edge on three sides. On the fourth (short side) are sewn at drawstring, to pull through a ribbon (or other appropriate string), and then it is ready for superhero action!

For some more superhero power, I appliquéd on a star.

PS: If you have a boy in the same age group, you may want to create a second, I did, and thus we have two superheroes in the family 🙂

2 Comments


  1. Superhelten var veldig, veldig fornøyd!
    🙂 Den har vært i aktiv bruk, daglig!

    Takk takk! 🙂

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CommentLuv badge