Sy en julekrans/ DIY Christmas wreath

Julekrans

En gang, for mange år siden, da jeg var yngre, singel og bodde på hybel lagde jeg min julekrans. Den er fortsatt med, hvert år siden har hengt den opp på døra der jeg har bodd, eller ved siden av døra. Den er også med nå, ved inngangsdøra til vårt familiehjem.

Og det er ikke vanskelig å lage, du kan selv lage en nå, og ha den oppe i god tid før jul.

Du trenger:
ca. 0.5 m stoff (gjerne med julemønster).
Sløyfebånd
saks
tråd
vatt til å fylle med
evnt. div. julepynt

Slik gjør du:
Klipp stoffet i 3 strimler på ca. 12 cm. bredde, like lange som stoff bredden (bruk gjerne ulike stoff). Brett strimelene dobbelt, rette mot rett og sy en søm i langsiden. Vreng stoffremsene, du får nå tre tomme, lange stoff pølser. Begyn å fylle med vatt, pass på at det ikke tyter ut på andre siden (du kan evnt. sy igjen den ene siden). Når alle 3 “pølsene” er fylt fletter du dem sammen, fest med noen håndsting eller en stor sikkerhetsnål i den ene enden. Når du har flettet ut, lager du en sirkel av fletten, fest endene med håndsting. Når kransen sitter sammen finner du frem sløyfebåndet og knyter en sløyfe over skjøten i kransen/der du sydde kransen sammen for hånd.

Jeg fant noen kastanjer det året jeg lagde min krans, disse har jeg hengt inni kransen. Om du ønsker å pynte kransen ved å henge på noe er opp til deg.

Og hvis du heller vil lage en stjerne, sjekk dette/ innlegget

Og vips, så har du en flott julekrans som ønsker deg velkommen hjem, og gjester velkommen til deg/dere i førjuls og juletiden 🙂

—————————————————————————————————————–

Once upon a time, many years ago, when I was younger, single and lived in a bedsit I made my Christmas wreath. Every year since it’s been hung  up on the door where I lived or next to the door. It is also now at the front door to our family home.

And it is not hard to make, you can even create one now and have it up in ood time for Christmas.

You will need:
about 0.5 m fabric (preferably with Christmas pattern).
Bow Ties
scissors
thread
wadding for filling
if desirable. div. Christmas decorations

How to make it:
Cut the fabric in three strips of approximately 12 cm. width: as long as fabric width (you may use different fabrics). Fold the strips double, right sides facing and stitch alongside. Turn he tfabric strip, you now get three empty, long fabric “sausages”, fill with cotton wool, make sure that no escapes out the other side (you can if desirable. Sew up one side). When all three “sausages” are filled, braid them together. close with some hand stiches or a big safety pin on one end. When you finish brading,  create a circle of the brade, attach the ends with hand stiches. When the wreath is stiched together, find the bow tie band and tie a bow over the joint in the wreat..

I found some chestnuts the year I made my wreath, these  I hung inside the wreath. Whether you want to decorate the wreath by hanging on something is up to you.

And presto, you have a great Christmas wreath that welcomes you home, and guests are welcome to you during Christmas time 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CommentLuv badge