Sy en treningsmatte/Sew a yogamat

Treningsmatte

Nytt år, betyr ofte starten på nye rutiner, slik som trening.

Selv har jeg vedvarende vond rygg, som fører med seg et behov for å regelmessig trene styrke, og nå skal rutinene skjerpes, og ryggen styrkes. Jeg kom frem til at det ville bli enklere med en liten treningsmatte som ikke tok mye plass når den ikke er i bruk. Den trenger  ikke å være så stor, men må gjøre det litt mykere på gulvet. Da fikk jeg en idé, vi har nok av dusjhåndkler, og et av disse kunne nok sys sammen med et lag platevatt og et stoff som for. Som sagt så gjort, og nå er jeg klar for masse styrkeøvelser på stuegulvet 🙂

Dette trenger du:

Et håndkle (dusj/eller badehåndkle litt avhenig av hvor stor du vil ha matten) Håndkle kan godt være brukt, det gjør det bare mykere.
Platevatt, like stor som du vil at matten skal være
Stoff til for bak på matten (jeg brukte jeresey, men et bomullsstoff vil være enklere å sy)
Textile touch (antiskli krem) Jeg kjøpe min på Panduro.

Antisklikrem

Slik gjør du:

Mål til stoffet og platevatten, slik at det er like stort som håndkle. jeg klippet av “borden” på håndkle, da det strammet litt, vær oppmerksom på at matten da blir mindre. Så la jeg de tre delene sammen, platevatten mellom håndkle og foret, og festet med knappenåler.

Tre lag, stoff, platevatt og håndkle
Tre lag, stoff, platevatt og håndkle

Dersom du tar deg tid til å tråkle isteden vil det ligge enda stødigere når syr. Deretter foretok jeg en enkel vattering ved å sy rette sømmer tvers over bredden på håndkle. Så sydde jeg en overlock søm rundt kantene på matten. Ønsker du en finere “finsih” kan du kante med skråbånd. Til slutt tegnet jeg på kryss med textile touch kremen på fòr/baksiden. Dette må tørke i 6 timer før du kan fiksere med strykejern. Det sto på tuben at det skal strykes på vrangen, iom. at det ligger vatt mellom stoffet og vrangen, tok jeg en stoffbit og la over kryssene, og strøk på retten, med stoffbiten i mellom jernet og matten.

Nå er matten klar til bruk. Bare å finne frem treningslysten 🙂

Collage treningsmatte

Dette kan også bli et krabbeteppe til en baby.

——————————————————————————————

New year, often means the start of new  routines, such as exercice.

I have a persistent back pain, which brings with it a need to regularly train strength, and now my routines are going to be  sharpened, and my back strengthened. I came to the conclusion that it would be easier with a l smal exercise mat, that won’t take much space when not in use. It does not need to be so big, but must make it a little softer on the floor. Then I got an idea, we have plenty of shower towels, and one of these could be stitched together with a layer of wadding and a fabric. As said then done, and now I’m ready for strengthing exercises on the living room floor 🙂

What you need:

A towel (shower / bath towel depending on how big you want the mat) The towel may well be used, it just makes it softer.
Wadding, as big as you want the mat to be
Fabric for for back of the mat (I used jeresey but a regular cotton fabric will be easier to sew)
Textile touch (antiskid cream)

How to:

Measure the fabric and the wadding so that it is as large as the towel. I cut off the “border” on the towel, as it tightened a little, please note that the mat will becomes smaller when  you cut it of. Then I  lay the three parts together, the wadding between the towel and fabric lining and secured with pins. If you take the time to tack instead it will be even steadier when sewing. Then, I made a simplequlting” by stitching straight seams across the width of the towel.  I made an over lock stitching around the edges of the mat. If you desire a nicer finsih” you can sew a bias tape around the edge. Finally I drew X ‘es of textile touch cream on the lining/ back. This must dry for 6 hours before you can fix with iron. On the tube it said  that it should be ironed inside out,since the wadding lies between the fabric and backside, I took a piece of cloth and had it between the iron and the mat to fix.

Now the mat is ready to use. Just find your motivation 🙂

This can also be a floor blanket for a baby to play on.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CommentLuv badge