Sy enkel kjole til en liten jente/DIY a simple dress

Enkel kjole (2)

Ta frem symaskin og sy en enkel kjole til lillejenta.

Har du ikke mønster, kan du enkelt kopiere denne modellen, da dette er en kjolemodell som brukes mye til små jenter, så sjansen for at frøkna er en lignende kjole i skapet er stor. Da legger du bare møsnerpapir/tynt papir over kjolen du har fra før, og tegner av. Vær oppmerksom på at halsringingen nok er litt sypere forann enn bak.

Jeg har brukt fleece stoff, dette er et takknemlig stoff å lage noe av, da det ikke rakner, så her trenger du egentlig ikke sy inn/kaste over. Jeg har sydd en overlock søm rundt mest fordi jeg synes det er en fin effekt. Fleece stoff passer også fint til klær som brukes i den kalde årstiden, det vil varme, og i dette tilfellet får lillejenta også ha på kjole.

Jeg har også valgt å aplikere på en liten figur, figuren er klippet ut av filt.

Dette trenger du:
ca. 1 m. fleece stoff
Tråd
Filt bit (til aplikasjonen)
Vlisofix (til aplikasjonen)
Øyne/knapper + 1 knapp til hempe i nakken
saks
strykejern

"In the making"
“In the making”

Slik gjør du:
For å slippe søm midt forann må forstykket klippes som et helt stykke. Jeg har laget en liten åpning i nakken, og da er det greit å ha en søm midt bak, de siste 10 cm opp mot nakken syr du ikke. Klipp ut forstykke 2 halve bakstykker, evnt. et helt bakstykke hvis du ikke vil ha søm midt bak, og ikke trenger større åpning til hodet (husk sømrom). Hvis du vil, kast over alle kantene med en overlock søm eller zik-zak søm. Legg de 2 halve bakstykkene rette mot rette og sy sømmen midt bak, stopp når det er 10 cm. igjen mot nakken.

Klipp ut figuren din i filt, stryk på vlisofix (dette er lim ark som gjør at du kan lime figuren din på). Ta av papiret på den andre siden av vlisofixen, stryk figuren på forstykket. Sy en søm rundt figuren, da vil plagget også tåle mange vask, uten at figuren løsner. Sy på dekorsømmer, øyne o.l. på figuren din.

aplikasjon in the making

Legg forstykket og bakstykke rette mot rette, sy skuldersømmene og sidesømmene. Press sømrommet fra hverandre.

Fingerhekle en hempe som du setter på i nakken, slik at en knapp vil lukke åpningen i nakken når kjolen er på.

Hempe med knapp i nakken
Hempe med knapp i nakken

Nå har du en søt kjole til en liten frøken 🙂

Trenger du ideer til hva du kan sy av fleece vil jeg anbefale boken
“Sy myke barneklær”

Der følger det med møster ark, og det beskrives hvordan du syr alle plaggene.

Bok anbefaling

Min kjole er inspirert av en av kjolene i boka, også har jeg lagt til litt detaljer.

—————————————————————————————————————————————

This is an easy dress to make. I use fleece fabric, it wont unravel, so you don’t have to sew around the edges. However I think it’s nice decor with a sem around.

I have olso appliqued a litle cat on the front of the dress. Here you can chosse wahtever figure you like.

What you need:
about 1 m. Fleece fabric
thread
Felt bit (for aplications)
Vliesofix (for aplications)
Eyes / buttons + 1 button to loop in the neck
scissors
iron

How you make it :
To avoid seam in front, you must cut the front piece cut as a whole piece. I have created a small opening in the neck, and then it is okay to have a seam in the back, the last 10 cm up to the neck you don’t sew . Cut 2 half backs, if desirable og  an entire backing if you do not want seam in the back and do not need a larger opening to the head (remember seam space). If you want, sew over all edges with a overlock stitch or zik-zak seam. Lay the 2 half backs right sides in and sew seam mid back, stop when it is 10 cm. again towards the neck.

Cut out your shape in felt, ironing on vliesofix (this is adhesive sheet that allows you to paste your character on). Peel off the paper on the other side of vliesofix, ironing figure on the front piece of the dress. Sew around the figure, then the garment will also withstand many washings, without  the figure getting loose. Sew decorative stitches, eyes , and so on your figure.

Lay front and back piece right sides together, sew the shoulder seams and side seams. Press the seam space apart.

Finger Crochet a loop that you put on the neck, so that a button will close the opening in the neck when the dress is on.

Now you have a cute dress for a little girl.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CommentLuv badge