Sy et (jakt) trofee/sew a (hunting)trophy

Sydd jakttrofee

Ok, jeg har fått litt dilla på skogens flotte dyr. Og denne gangen har jeg sydd et flott elg trofee.

Jeg har ganske enkelt klippet ut det samme hodet som jeg brukte som utgangspunkt for mitt papp trofee

Du trenger:

En mal å klippe etter
Småmønstret stoff
ensfargetstoff
fyll vatt
tynn pappplateSy nål
Sy tråd

Slik gjør du:

Klipp ut dyret du ønsker etter malen din, bruk det småmønstrede stoffet. Sy en zik-sak søm rundt. Legg den småmønstrede dyrefiguren på det ensfargede stoffet og sy rundt nesten hele veien.

Sy rundt med maskin

Gjennom åpningen som står igjen putter du inn fyllvatt, slik får du dyret til å stå ut fra bakgrunnen. Sy igjen når du har fylt ferdig.

Fyll trofee

Klipp gjerne rundt kanten på det ensfargede stoffet med en “tagge saks” da slipper du å sy rundt med zik-zak, og stoffet vil ikke rakne.

Klipp med tagge saks

Klipp til en pappplate (av tynn papp, du må kunne klare å sy igjennom). Platen kan være firkantet eller formet som et “skjold”. Så legger du pappplaten bak stoffet med dyrefiguren på. Brett stoffet rundt pappen, et triks her er å bruke maskeringstape eller frysetape til å feste stoffet med. Når du har brettet stoffet rundt hele papp platen, finner du frem nål og tråd (bruk en litt tykk nål og dobbel sy tråd). Nå syr du en håndsøm rundt hele papp platen, ca. 1 cm inn fra kanten.

Sy rundt trofee

Når du har sydd rundt hele papp platen, renklipper du bak og lager du et oppheng av sy tråden, og så henger du opp på veggen.

——————————————————————————————–

Okay, I’ve gotten a little hooked on forest animals. And this time I have made a great moose trophy.

I have  cut out the same head that I used as a base for my cardboard trophy.

You will need:

A template to cut after
small print fabric
ensfargetstoff
fill batting
thin cardboard plate
sewing needle
sewing thread

How to:

Cut out the animal you want from your template, use the small-patterned fabric. Sew a zik-zak seam around. Add the small-patterned animal figure on single coloured fabric and sew around almost the whole way.

Through the opening that remains  you put poly stuffing, this way you get the animal to stand out from the background. Sew the opening when you’ve  finish filling.
Cut a cardboard plate (thin cardboard, you must be able to sew through). The plate can be square or shaped like a “shield“. Then put cardboard plate behind the fabric with animal figure on. Fold the fabric around the cardboard, a trick here is to use masking tape or freeze tape to attach the fabric with. Once you have folded the fabric around the cardboard plate, find the needle and thread (use a slightly thick needle and double sewing thread). Now sew by hand  around the cardboard plate, ca. 1 cm in from the edge.
Once you have sewn around the cardboard plate, you can  trim the fabric on the back, and create a suspension of sewing thread, and then hang you up the wall.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CommentLuv badge