Sy hårbånd/sew a hairband

Sopp hårbånd

Med en liten frøken på snart 4 år i hus, har vi et høyt forbruk av hårspenner for å holde håret vekk fra frøkna sitt ansikt. Med masse småstoffrester liggende fant jeg ut at jeg skulle lage hårbånd, det forsvinner kanskje ikke like lett som hårspenner.

Og min lille frøken ble veldig glad “er det til meg mamma? Tusen takk!”

Du trenger:

Stoffrester
bred strikk
symaskin med tråd

Slik gjør du:

Mål omkretsen på hodet. Mål hvor bred strikken din er (det vil bestemme hvor bredt du vil klippe til hårbåndet).Skråbrett stoffet, og klipp til. Bredden er lik 2x bredden på strikken + sømmonn. Lengden er lik omkretsen på hodet – ca. 10 cm. (dette blir lengden på strikkbiten, den kan være lenger, dersom du har mindre stoff).

Brett stoffet rette mot rette og sy, deretter vrenger du. Brett inn 1 cm. i hver ende, tre strikken i ca. 2 cm, sy på strikken i begge ender, du skal da ende opp med en sirkel. Hårbåndet er nå ferdig, men du kan også sy på litt dekor.

hårbånd in the making

Vi lagde også hårbånd som vi pyntet, de passer nå perfekt når små frøkner skal pynte seg.

Disse hårbåndene er perfekte gaver. Farge og pynt avgjøres helt av deg, og kan tilpasses den som skal motta gaven.

Turkis hårbånd

Har du noen gode tips til hva som kan syes av stoffrester?

———————————————————————————–

With a little girl , who is almost 4 years , we have a high consumption of hair clips to keep her hair away from her face.  With lots left over fabric lying ariund, I found out that I would make hairbandsperhaps it will not disappears as easily as hair clips.

You will need:

fabric
wide elasticband
sewing machine with thread

How to:

Measure the circumference of the head. Measure how wide elastic band is (it will determine how wide you will need to cut the fabric) .Fold the fabric obliquely and cut. The width is equal to 2x the width of the elastic + seam allowance. The length is equal to the circumference of your head – about 10 cm. (this being the length of the elastic piece, it may be longer, if you have less fabric).

Fold the fabric right sides together and sew, then reverses the fabric strip. Fold in 1 cm. at each end, put the elastic band approximately 2 cm in, sew the elastic on both ends, you will then end up with a circle. The hairband is now finished, but you can also sew on a little decor.

We also made hairband which we embellished, they fit perfectly when litle laidies want to dress up.

These Bandeaus are perfect gifts. Color and decoration is determined entirely by you, and can be adapted to whom you want to give it to.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CommentLuv badge