Valentine gave i siste liten | Last minute valentine gift

Valentine hjerter

I morgen er det valentin dagen, eller alle hjerters dag på godt norsk.

Har du ennå ikke ordnet med en oppmerksomhet til noen du er glad i ? Ta en titt i restekurven/skuffen/boksen.

Jeg har laget noen søte hjerter av restestoff. Det er bare å klippe ut hjerter i en passe størrelse og sy dem sammen.

Klipp ut hjerter
Klipp ut hjerter

Jeg har laget en hjerte pose med et aplikert rødt hjerte, opp denne fikk jeg plass til en pose med noe søtt.

For å lage en slik gavepose klipper du ut to like store hjerter og et litt mindre. Sy zik-zak rundt alle hjertene, gjerne i en annen farge en stoffet. Sy på det lille hjerte på en av de store. Deretter legger du de store hjertene mot hverandre, vrange mot vrange. Sy nesten hele veien rundt, det må være en åpning i toppen slik at du kan putte noe oppi.

Jeg har også laget tre mindre hjerter med en aplikert hjertelomme på, oppi lommene har jeg puttet noen små sjokolader.

Fremgangsmåten blir den samme som på hjerteposten, men i mellom stofflagene legger du et lag med platevatt, eller som jeg gjorde, et lag med fleece stoff. Det bidrar til å gjøre hjertet mykt. Her syr du hele veien rundt bortsett fra på aplikasjonen, der lar du det være en åpning, slik at det blir en liten lomme.

Et lag med vatt eller tykk fleece gir et mykt hjerte
Et lag med vatt eller tykk fleece gir et mykt hjerte

Begynner du nå, er du klar i løpet av kvelden. Og litt søtsaker til å putte oppi kan du få skaffet i morgen.

Valentine hjerteposer

Ha en fin valentin dag!

————————————————————————————–

If you have not gotten around to fix a small gift to someone you love, take a look in the “left over fabric bin”

I’ve made some sweet hearts of some of my left over fabric. Simply cut out hearts in a size you want,  and sew them together.

I’ve made a heartgift bag with a red heart appliqued on, in  this “gift heart” I got space for  something sweet.

To make such a gift bag cut out two equally big hearts and a little smaler heart. Sew zikzak around all hearts, choose a tread in a different color than the fabric. Sew the small heart on one of the big ones. Then lay the large hearts toward each other, right side out. Sew almost all the way around, there must be an opening in the top so that you can put something in it.

I have also made three smaller hearts with a heart appliqued pocket, in the pockets I have put some small chocolates.

The procedure is the same as the heart above, but in between the layers of fabric add a layer of wadding, or as I did, a layer of thick fleece fabric. It helps to make the heart soft. Here sew all the way around except on the aplications, where you let it be an opening, so that it becomes a small pocket.

Ig you start now, you’re finished during the evening. And some sweets to placed inside you can get in the morning.

Have a nice Valentine’s day!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CommentLuv badge