Valentine

Burdebukett

I morgen er det valentine dagen. Litt historie om dagen, nå dagen før:

Valentin var prest i Roma i det andre århundre, han brukte mye av sin tid til å vie unge par. Dette måtte han gjøre i hemmelighet, da Keiser Claudius forbød unge menn å gifte seg i håp om at de ville se på hæren som et godt alternativ. Valentin ble oppdaget og fengslet.

Oppholdet i fengsel gjorde Valentin svært ulykkelig og tynget av sorg. En dag hørte han noen som ropte på ham utenfor gitteret, flere av de unge parene han hadde viet hadde samlet seg utenfor for å vise sin respekt. I dagene som fulgte fikk han stadig slike oppmuntrende besøk, og blomster ble kastet inn til ham.

Blandt de som besøkte ham var også den blinde datteren til fengselsbestyreren. Hun hjalp ham å holde humøret oppe. Valentin ble svært glad i denne jenta, og den samme dagen som han skulle henrettes bad han en ekstra bønn til Gud om at hun skulle få synet tilbake. Han skrev også et vennlig kort til henne hvor han takket henne for hennes vennskap og lojalitet. Han signerte kortet: “Din Valentin”.

Den samme dagen fikk fengselsbestyrerens datter synet tilbake. Dagen var 14. februar år 269 e.Kr. Den dag i dag minnes vi Valentin og sender en liten hilsen til mennesker som betyr noe for oss i form av et dikt eller noen vennlige ord på et kort.

De siste årene har det også blitt en tradisjon å kjøpe en gave til sin kjæreste på denne dagen for å vise sin kjærlighet.

—————————————————————————————————————————————-

English:

Valentine

Tomorrow is Valentine day. Brief history of the day, now the day before:

Valentine was a priest in Rome in the second century, he spent much of his time  marring young couples. This he had to do in secret, when Emperor Claudius forbade young men to marry in the hope that they would see the army as a viable alternative. Valentin was caught and imprisoned.

The stay in jail made Valentin very unhappy and burdened with grief. One day he heard someone calling his name outside the grid, several of the young couples he had married had gathered outside to pay their respects. In the days that followed, he was constantly getting more of these encouraging visits, and flowers were thrown to him.

Among those who visited him was the blind daughter of the prison superintendent. She helped him to keep his spirits up. Valentin was very fond of this girl, and the same day that he was executed he prayed an extra prayer to God that she would receive her sight. He also wrote a friendly card to her where he thanked her for her friendship and loyalty. He signed the card, “Your Valentine”.

The same day, the prison manager’s daughter got her sight back. The day was 14 February year 269 AD To this day we commemorate Valentine and send a greeting to the people who matter to us in the form of a poem or a few kind words on a card.

In recent years it has also become a tradition to buy a gift for his girlfriend on this day to show their love.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CommentLuv badge